c_school

Stworzyliśmy C_school, ponieważ wierzymy w zatrudnianie entuzjastycznych, utalentowanych osób, które są napędzane sukcesem. Nasi doradcy rozwijają się w pełnych wyzwań rolach i są przeszkoleni, aby pomagać firmom od samego początku współpracy.

Program C_school zapewnia ścieżkę szkoleń, która umożliwia uczestnikom transformacje w profesjonalnych specjalistów IT. Proces selekcji uczestników jest rygorystyczny, tylko najlepsi kandydaci ukończą szkolenie, którego podstawą jest unikalny program łączący naukę techniczną z certyfikatami i szkoleniami zawodowymi.

Jak to działa

Program szkoleniowy w C_school jest bezpłatny dla uczestników i dzięki temu możemy dotrzeć do najbardziej utalentowanych ludzi. Kursanci C_school podpisują 2-letnią umowę o współpracy z Connectis_. Umowa ta zapewnia ciągłość obsługi klientów, ale także możliwość zwiększenia skali projektów w czasie.

how does it work
Po szkoleniu, konsultanci Connectis_ spełnią wszystkie kryteria, które klient może wymagać od partnera strategicznego.

Nasi doradcy są przeszkoleni w celu pozytywnego oddziaływania na klienta od pierwszego dnia współpracy. Zdobywają podstawowe kwalifikacje w wysokiej jakości szkoleniach, skupiających się na aspektach technicznych i biznesowych, ale także uzupełniają umiejętności zawodowe. Nasi klienci korzystają z kompetencji technicznych połączonych z najwyższą motywacją absolwentów C_school.

Program nauczania i wdrażania

C_school zbudował model nauczania, w którym ludzie chętnie angażują się w technologie wdrażane w projektach komercyjnych. Dzięki metodom nauczania peer-to-peer możemy wdrożyć otwarte priorytety edukacyjne w naszym programie nauczania.

connected-people

Peer_coding

 

Projekt peer-to-peer rozwija się na najważniejszej zasadzie rozwoju zawodowego, co jest dużą motywacją do nauki i pracy. Przygotowaliśmy niestandardowe szkolenia technologiczne, oparte na praktycznej nauce języków programowania.Dzięki wdrożeniu naszej koncepcji, dajemy szansę nauki najbardziej utalentowanym entuzjastom technologii w rzeczywistych projektach IT oraz koordynować proces przez profesjonalistów i stażystów w danej dziedzinie.

Cel i rola klienta

Celem Connectis_school jest przygotowanie zarówno osób, jak i zespołów gotowych do rozpoczęcia pracy w komercyjnych projektach naszego klienta. Wybór treści nauczanej i kierunek szkoleń dla danej grupy jest bezpośrednio związany z potrzebami klienta . Poprzez współpracę z firmą, która akceptuje naszych absolwentów w swoim zespole, możemy zbudować zindywidualizowany program nauczania oparty bezpośrednio na diagnozowaniu potrzeb firmy i bieżących lub planowanych projektach.

Korzyści

 • Duże oszczędności w porównaniu z zatrudnieniem freelancerów.
 • Gwarancja ciągłości zatrudnienia przez minimum 2 lata.
 • Obecność międzynarodowa i globalna zdolność do świadczenia usługi
 • Możliwość wyszkolenia nie tylko osób poczatkujących, lecz również podniesienia kwalifikacji specjalistów z doświadczeniem.
 • Intensywny tryb nauki pozwala osiągać wysoka skuteczność rozwoju umiejętności
 • Uczestnicy od początku nauki są blisko klienta, nawiązują relacje z współpracownikami i wdrażają się w realnie prowadzone projekty.

Główne moduły bazowe szkolenia

1
Miesiąc

Umiejętności zawodowe i świadomość biznesowa

 • Zarządzanie czasem
 • Skuteczne zarządzanie projektami

sql

 • Bazy danych i SQL
 • Instrukcje, schematy, składnia
 • rodzaje danych
 • najlepsze praktyki SQL
 • Funkcje i procedury
 • zapytania PL/SQL

excel vba

 • Wprowadzenie do podstawowej składni VBA i obiektów Excel
2
Miesiąc
wytwarzanie

oprogramowania

kluczowe technologie
 • Bazy danych : Oracle 10g (PL/SQL), MS SQL Server 2008 (T-SQL)
 • Języki: Java SE and EE, COBOL, MS .NET 4.0 using C#, C++
 • Internet: HTML, CSS, JavaScript, XML
 • UNIX
Narzędzia do projektowania i analizy
 • filary projektowania w programowaniu obiektywnym i zasady SOLID
 • Modelowanie związków-encji i normalizacja danych
 • Używanie Unified Modeling Language (UML) w analizie i projektowaniu
Metodologia rozwoju
 • Wytwarzanie sterowane testami
 • Model kaskadowy
 • Iteracyjne
 • Agile

wytwarzanie oprogramowania: Projektowanie i wytwarzanie oprogramowania, Projektowanie i tworzenie baz danych, Raportowanie BI, Wsparcie i rozwój starszych aplikacji, Projektowanie i architektura aplikacji

Wsparcie projektowe

Kluczowe technologie
 • Structured Query Language (SQL)
 • Zaawansowany MS Excel i VBA
Proces
 • PRINCE2 Foundation
 • Agile Project Management
 • Lean Six Sigma
Biznes
 • Podstawy analizy biznesowej
 • Programme and Project Support Office Essentials
 • MS Visio i projekt
 • FIA Risk in Financial Services (Ryzyko w usługach finansowych)

Zastosowanie: Project Support Office, zarzadzanie projektami, analiza projektów

Analiza biznesowa

kluczowe technologie
 • Structured Query Language (SQL)
 • ? Zaawansowany MS Excel i VBA
Proces
 • BCS Business Analysis Foundatio
 • Techniki modelowania
 • Requirements Engineering
Biznes
 • Techniki dochodzeniowe
 • Business Case, zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie interesariuszami

Zastosowanie: Analiza biznesowa

Testowanie oprogramowania

kluczowe technologie
 • Structured Query Language (SQL)
 • Zaawansowany MS Excel i VBA
 • UNIX
Narzędzia projektowania i analizy
 • Risk-Based Profiling
 • Model V
 • Planowanie, analiza, projektowanie i realizacja
 • Exploratory Testing
Metodologie testowania oprogramowania
 • Tradycyjne
 • Scrum
 • Agile
 • Iterative
 • ISTQB Foundation (poziom podstawowy)
Specjalistyczne narzędzia wspierające testowanie:
 • Quality Centre
 • QTP
 • LoadRunner
 • Qualify
 • Facilita Forecas
 • Test Drive – Assist
 • Test Driv

Zastosowanie: : Testowanie regresywne, automatyzacja testowania, testowanie funkcjonalne, testowanie niefunkcjonalne

Wsparcie produkcji

Kluczowe technologie
 • Oracle Database
 • UNIX (Solaris) i Linux
 • Technologie skryptowe
 • MS Windows Server 2008
Proces
 • Administrowanie systemem operacyjnym
 • Ramy ITL
 • rozwiązywanie problemów
Biznes
 • Financial Industry Awareness (FIA)

Zastosowanie: Operacje Service Desk, techniczne i biznesowe wsparcie użytkowników, projekty techniczne, zarzadzanie incydentami i problemami, zarzadzanie zmianami i wersjami

Analiza danych i analiza operacyjna

Główne technologie
 • Structured Query Language (SQL)
 • Advanced MS Excel i VBA
Proces
 • FIA Risk w usługach finansowych
 • Cykl życia handlu
Biznes
 • Analiza danych
 • Projekt

Zastosowanie: Projekty dotyczące przestrzegania przepisów prawnych i regulacyjnych, dane dotyczące rynku, podmiotów i danych referencyjnych, migracji danych, a także czyszczenie i analiza danych, naprawa, wyszukiwanie danych, analiza i prezentacja

3,5
miesiąc
1
Rok

Umowa o pracę

e.g. IKEA BMW Roche Accenture IBM Orange Deutsche Bank Statoil AON AXA Vattenfall Nokia Siemens Networks BNP Paribas Fujitsu Mercer
2
Rok

możliwosci wyboru po drugim roku

kontynuacja kariery w Connectis_

przejscie do zespołu klienta