Dotacje na innowacje

Tytuł projektu

"Badania nad mechanizmami wyszukiwania i budowania rankingu ekspertów za pomocą metod sztucznej inteligencji"

W związku z planowaną realizacją projektu „Badania nad mechanizmami wyszukiwania i budowania rankingu ekspertów za pomocą metod sztucznej inteligencji” (Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-5716/16) zwracamy się do jednostek naukowych z uprzejmą prośbą o nadsyłanie ofert zakresie realizacji prac B+R w ramach projektu. Zakres prac planowanych do zlecenia znajduje się w zapytaniu ofertowym nr 9 z dnia 27 lutego 2017 roku zamieszczonym poniżej. Termin nadsyłania ofert to 7 marca 2017r.

Zapytania ofertowe


W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wybrano Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki jako Wykonawcę usług objętych zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dnia 27 lutego 2017r.


Tytuł projektu

"Usprawnienie procesu zakupu usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu i Procurement"

Działanie

8.2. POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2.
Projekt polega na usprawnieniu procesów biznesowych pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i trzema partnerami biznesowymi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie systemu informatycznego spółki Connectis.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Zapytania ofertowe


Tytuł projektu

"Usprawnienie procesu świadczenia usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie - Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD)"

Działanie

8.2. POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2.
Projekt polega na usprawnieniu procesów biznesowych pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi.
Podstawowa funkcjonalność rozwiązania VOD zmniejsza koszty i czas poświęcony na rekrutację potencjalnych pracowników po obu stronach współpracy oraz umożliwi komunikację z zatrudnionymi specjalistami w sposób elektroniczny.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zbudowaniu Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD), który zautomatyzuje procesy biznesowe realizowane aktualnie we współpracy z Partnerami Connectis.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Zapytania ofertowe


Tytuł projektu

"Usprawnienie procesu sprzedaży usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu B2B"

Działanie

8.2. POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2.
Projekt polega na usprawnieniu procesów biznesowych pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i trzema partnerami biznesowymi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie systemu informatycznego spółki Connectis oraz zintegrowaniu go z systemami informatycznymi partnerów biznesowych.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Zapytania ofertowe