Dotacje na innowacje                                                                     

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw typ projektów – projekty badawczo-rozwojowe.


Tytuł projektu: „Badania nad mechanizmami wyszukiwania i budowania rankingu ekspertów za pomocą metod sztucznej inteligencji”

Całkowita wartość projektu: 4 176 240,00 PLN

Dofinansowanie: 2 807 360,96 PLN


Celem projektu jest opracowanie nowej metodologii gromadzenia danych, profilowania i rekomendacji ekspertów o przełomowym znaczeniu dla rynku rekrutacji na świecie. W wyniku prac B+R powstaną algorytmy, które zostaną wykorzystane do zbudowania prototypu Systemu Rekomendacji Ekspertów, który umożliwi poszerzenie funkcjonalności aktualnie wykorzystywanej przez Wnioskodawcę platformy C_C służącej kojarzeniu wymagań pracodawców i ekspertów IT.


Oferty pracy:

1. Pracownik badawczy

Rola w projekcie - Członek zespołu badawczego odpowiedzialny za realizację zadań merytorycznych związanych z:
- opracowaniem koncepcji dotyczącej optymalnego modelu profilu eksperta,
- badaniami nad analizą danych tekstowych w celu ustalenia metod pozyskiwania wiedzy,
- badaniami nad metodami analiz dyskusji na forach eksperckich,
- badaniami nad opracowaniem metod odkrywania powiązań pomiędzy ekspertami,
- badaniami nad integracją danych w celu automatycznego budowania i modyfikowania profilu eksperta,
- przygotowywaniem dokumentacji, 
- sporządzanie bieżących raportów.

Wymagane umiejętności/doświadczenie
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki w dziedzinie nauk technicznych lub nauk matematycznych lub matematyki,
- biegła znajomość UML i narzędzi CASE,
- doświadczenie w środowiskach projektowych dużej skali,
- kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania zagadnień technicznych,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Pożądana znajomość problematyki przetwarzania języka naturalnego i systemów uczących.
Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl2. Pracownik badawczy

Rola w projekcie - Członek zespołu badawczego odpowiedzialny za realizację zadań merytorycznych związanych z:
- opracowaniem koncepcji dotyczącej optymalnego modelu obiektów powiązanych z ekspertem,
- badaniami nad metodami wzbogacania semantycznego,
- badaniami nad narzędziami semantycznego przetwarzania dla języka polskiego,
- badaniami algorytmów rankingowania wyników wyszukiwania,
- przygotowywaniem dokumentacji. 

Wymagane umiejętności/doświadczenie
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki w dziedzinie nauk technicznych lub nauk matematycznych lub matematyki,
- biegła znajomość UML i narzędzi CASE,
- doświadczenie w środowiskach projektowych dużej skali,
- kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania zagadnień technicznych,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Pożądana znajomość problematyki przetwarzania języka naturalnego i systemów uczących.
Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl3. Projektant programista - Lider

Rola w projekcie - Projektant Programista - Lider. Kierownik Zespołu (prace związane z prototypami modułów harvestingu i ekstracji danych ze stron internetowych, prace nad prototypami będą poprzedzane 2 miesięcznym okresem na rozpoznanie, testy i wybór narzędzi). Do jego zadań będzie należało:
- kierowanie zespołem roboczym,
- projektowanie architektury systemu,
- przygotowanie projektu technicznego prototypów,
- konsultacje wykonanych prac programistycznych.

Wymagane umiejętności/doświadczenie
Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: wzorców projektowych, projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem UML (biegła znajomość Enterprise Architect), Doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii JEE (Struts, Spring, Hibernate, JSP, JSF), Umiejętność projektowania usług Web Services (WSDL, XML, XSD), Doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych (znajomość SQL), Znajomość zagadnień związanych z wydajnością, bezpieczeństwem i skalowalnością aplikacji internetowych Zaawansowana znajomość technologii AJAX oraz bibliotek jQuery, Prototype Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektant-programista JAVA Minimum 2 lata w kierowaniu zespołem programistycznym złożony z minimum 5 osób. Wykształcenie wyższe techniczne Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej. Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Umiejętność pracy w zespole. Komunikatywność.

Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl4. Projektant programista

Rola w projekcie - Projektant Programista - Do jego zadań będzie należało:
- projektowanie architektury systemu,
- przygotowanie projektu technicznego prototypów,
- konsultacje wykonanych prac programistycznych,
- programowanie.

Wymagane umiejętności/doświadczenie
Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: wzorców projektowych, projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem UML (biegła znajomość Enterprise Architect), Doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii JEE (Struts, Spring, Hibernate, JSP, JSF), Umiejętność projektowania usług Web Services (WSDL, XML, XSD), Doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych (znajomość SQL), Znajomość zagadnień związanych z wydajnością, bezpieczeństwem i skalowalnością aplikacji internetowych Zaawansowana znajomość technologii AJAX oraz bibliotek jQuery, Prototype Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektant-programista JAVA Wykształcenie wyższe techniczne Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej. Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Umiejętność pracy w zespole. Komunikatywność.

Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl5. Programista Java

     Rola w projekcie - Programista Java - będzie odpowiedzialny za implementacje projektów technicznych algorytmów, po zakodowaniu algorytmu zostanie on uruchomiony i uzupełniony pozostałymi elementami kodu, który pozwoli na dalsze prowadzenie prac. Do jego obowiązków będzie należała również obsługa zgłoszenia z testów, przygotowanie testów automatycznych oraz udokumentowanie napisanego kodu.

     Wymagane umiejętności/doświadczenie:
     Bardzo dobra znajomość języków programowania Java oraz SQL w zastosowaniu aplikacji korporacyjnych poparta doświadczeniem zawodowym (minimum: 5 lat), Doświadczenie w programowaniu aplikacji z wykorzystaniem technologii J2EE (CDI, JDBC, EJB 3.1) (min: 5 lat), Doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych (JSP, HTML, JavaScript, Ajax) (min: 3 lat). Doświadczenie w budowie aplikacji wielowarstwowych na serwerze aplikacyjnym IBM WebSphere (min. 3 lata). Doświadczenie w budowaniu aplikacji opartych o bazy danych Oracle, w tym znajomość PL/SQL oraz IBM DB2 zOS (min. 3 lata). Znajomość framework (Struts 1.3, Tiles, Spring), wzorców projektowych i architektury wielowarstwowej. Znajomość narzędzi programistycznych i środowiska Eclipse.

Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl
6. Tester manualny

     Rola w projekcie - Tester - będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji testowej w postaci scenariuszy testowych i przypadków testowych, będzie przeprowadzał testy (funkcjonalne i niefunkcjonalne) według przygotowanego scenariusza, do jego obowiązków będzie należało opracowanie miary oceny skuteczności dla każdego z projektowanych algorytmów i przygotowanie raportu z przeprowadzonych testów.

     Wymagane umiejętności/doświadczenie
     Kompetencje: znajomość metodyki testów, doświadczenie w pracy testera, znajomość systemu JIRA. Zakres obowiązków: testowanie funkcjonalne aplikacji mobilnej i WEBowej, dokumentowanie przeprowadzonych testów, przygotowywanie dokumentacji testowej.

Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl

7. Pracownik badawczy 

Rola w projekcie – Członek zespołu badawczego odpowiedzialny za analizę techniczną rozwiązań powstałych w projekcie związanych z: 
- wsparciem analityczno-metodycznym zespołu roboczego przygotowującego prototypy modułów wyszukiwania informacji i aktualizacji informacji, harvestingu i ekstrakcji danych z ze stron internetowych,
- koordynacja prac badawczych prowadzonych przez zespół badawczy,
- prace badawcze związane z odkrywaniem powiązań między ekspertami oraz wyszukiwaniem ekspertów w zakresie prac realizujących projekt,
- prace badawcze związane z analizą danych tekstowych typu CV, opinii pracodawcy o  ekspercie w zakresie prac realizujących projekt.

Wymagane umiejętności/doświadczenie
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- tytuł co najmniej doktorski
- doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych w zakresie inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów,
- doświadczenie w udziale  w projektach badawczych i dydaktycznych – krajowych i międzynarodowych,
- doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych w czasopismach krajowych i 
- uczestnictwo w zagranicznych oraz krajowych konferencjach naukowych,
- analiza techniczna rozwiązań powstałych w projekcie,
- doświadczenie w przetwarzaniu w chmurze (cloud computing), 
- biegła znajomość języka angielskiego.
Pożądana znajomość problematyki przetwarzania języka naturalnego i systemów uczących.

Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.pl8. Pracownik badawczy 

Rola w projekcie – Członek zespołu badawczego odpowiedzialny za analizę techniczną rozwiązań powstałych w projekcie związanych z: 
- wsparciem analityczno-metodycznym zespołu roboczego przygotowującego prototypy modułów wyszukiwania informacji i aktualizacji informacji, harvestingu i ekstrakcji danych z ze stron internetowych,
- koordynacja prac badawczych prowadzonych przez zespół badawczy,
- prace badawcze związane z odkrywaniem powiązań między ekspertami oraz wyszukiwaniem ekspertów w zakresie prac realizujących projekt,
- prace badawcze związane z analizą danych tekstowych typu CV, opinii pracodawcy o  ekspercie w zakresie prac realizujących projekt.

Wymagane umiejętności/doświadczenie
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- tytuł co najmniej doktorski
- doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych w zakresie inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów,
- doświadczenie w udziale  w projektach badawczych i dydaktycznych – krajowych i międzynarodowych, 
- doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych w czasopismach krajowych i 
- uczestnictwo w zagranicznych oraz krajowych konferencjach naukowych,
- analiza techniczna rozwiązań powstałych w projekcie,
- doświadczenie w przetwarzaniu w chmurze (cloud computing), 
- biegła znajomość języka angielskiego.
Pożądana znajomość problematyki przetwarzania języka naturalnego i systemów uczących.

Aplikacje prosimy przesyłać wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na e-mail: kamil.czerwonka@connectis.plTytuł projektu

"Badania nad mechanizmami wyszukiwania i budowania rankingu ekspertów za pomocą metod sztucznej inteligencji"

W związku z planowaną realizacją projektu „Badania nad mechanizmami wyszukiwania i budowania rankingu ekspertów za pomocą metod sztucznej inteligencji” (Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-5716/16) zwracamy się do jednostek naukowych z uprzejmą prośbą o nadsyłanie ofert zakresie realizacji prac B+R w ramach projektu. Zakres prac planowanych do zlecenia znajduje się w zapytaniu ofertowym nr 9 z dnia 27 lutego 2017 roku zamieszczonym poniżej. Termin nadsyłania ofert to 7 marca 2017r.

Zapytania ofertowe


W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wybrano Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki jako Wykonawcę usług objętych zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dnia 27 lutego 2017r.


Tytuł projektu

"Usprawnienie procesu zakupu usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu i Procurement"

Działanie

8.2. POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2.
Projekt polega na usprawnieniu procesów biznesowych pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i trzema partnerami biznesowymi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie systemu informatycznego spółki Connectis.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Zapytania ofertowe


Tytuł projektu

"Usprawnienie procesu świadczenia usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie - Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD)"

Działanie

8.2. POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2.
Projekt polega na usprawnieniu procesów biznesowych pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi.
Podstawowa funkcjonalność rozwiązania VOD zmniejsza koszty i czas poświęcony na rekrutację potencjalnych pracowników po obu stronach współpracy oraz umożliwi komunikację z zatrudnionymi specjalistami w sposób elektroniczny.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zbudowaniu Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD), który zautomatyzuje procesy biznesowe realizowane aktualnie we współpracy z Partnerami Connectis.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Zapytania ofertowe


Tytuł projektu

"Usprawnienie procesu sprzedaży usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu B2B"

Działanie

8.2. POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2.
Projekt polega na usprawnieniu procesów biznesowych pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i trzema partnerami biznesowymi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie systemu informatycznego spółki Connectis oraz zintegrowaniu go z systemami informatycznymi partnerów biznesowych.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Zapytania ofertowe