Powstaliśmy, aby tworzyć technologię, która pomaga osiągać cele w biznesie. Nasze działania są odpowiedzią zarówno na oczekiwania Klientów jak i Specjalistów, które sprowadzają się do trzech elementów: wysokiej jakości projektów, elastyczności w ich realizacji oraz ceny gwarantującej dobrą wartość.

Dajemy przestrzeń, w której Klienci i nasi Specjaliści mogą wspólnie tworzyć najlepsze rozwiązania IT. Dużą wagę przykładamy do dynamicznego zarządzania projektem. Zawsze wiemy, jaki jest finalny cel projektu, ale jeśli w trakcie procesu pojawią się nowe możliwości - korzystamy z nich.

Nie ma dwóch takich samych projektów. Najlepsze rzeczy powstają w żywym procesie ciągłej zmiany, dlatego na każdym etapie projektu zachowujemy świeże spojrzenie z jednoczesną dbałością, aby klient miał poczucie kontroli nad kierunkiem procesu.

Na zmieniające się otoczenie biznesowe reagujemy na bieżąco. Pracujemy tak, aby móc korygować początkowe założenia projektu. Osiągamy to dzieląc całość procesu na mniejsze odcinki, co daje możliwość szybkiej reakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Na tym polega Smart way to TECHNOLOGY_

Zespół

Warunkiem powodzenia projektu jest dobra współpraca wszystkich stron: Klient ma mieć pewność, że jest słuchany
i rozumiany, dla Specjalistów IT ważny jest rozwój.
Liczą się dla nas nie tylko technologie, którymi posługują się Specjaliści, ale również to, w jaki sposób myślą. Podejmujemy współpracę z ludźmi, którzy nie zamykają się w przestrzeni swoich dotychczasowych doświadczeń.

Agnieszka Resource Project Manager Anna Junior Resource Project Manager Daniel Sales Project Manager Anna Procurement Project Specialist Marek Sales Project Manager Dinko Business Unit Director Mateusz Sales Project Manager Monika Junior Resource Project Manager Klaudia Junior Resource Project Manager Aleksandra Resource Project Manager Aleksandra Junior Resource Project Manager Asia CRM Specialist JoannaJunior Resource Project Manager Janusz IT Director Daria Junior Resource Project Manager Joanna Sales Project Manager Rafał Business Unit Director Marta Resource Project Manager Michał CEO Magda Junior Resource Project Manager Gosia Adam Junior Marketing Specialist Agnieszka CRM Specialist Edyta Junior Sales Project Manager Natalia Office Manager Weronika Resource Project Manager

Misja

Na sukces projektów, które prowadzimy składa się kilka elementów: rozpoznanie potrzeb Klienta, zbudowanie zespołu oraz zapewnienie mu niezbędnego zaplecza i narzędzi do pracy. Ale najważniejszym elementem jest zarządzanie procesem tak, żeby każda pojawiająca się szansa została wykorzystana.

CONNECTIS_ w liczbach

60000 zweryfikowanych Specjalistów IT
3000 umów ze Specjalistami
1600 m2 ma nasz Software House
350 zakontraktowanych Specjalistów IT
66 litrów wypijanej dziennie
pysznej kawy
30 aktualnie prowadzonych
projektów
20 lat doświadczenia w branży IT
18 publikowanych
ofert pracy
dziennie
14 krajów