W Polsce odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze teleinformatycznym to wg różnych szacunków 10-20%. Ten odsetek spada im wyższy jest szczebel w hierarchii organizacyjnej.

Takie proporcje nie zadowalają nas.

W CONNECTIS_ 26% wszystkich pracowników to kobiety, a wśród wyższego kierownictwa kobiety stanowią połowę zatrudnionych.

Realizujemy postulaty gender diversity. Stereotypowe postrzeganie specjalisty IT jako mężczyzny sprawia, że potencjał wielu utalentowanych kobiet nie zostaje wykorzystany. Dlatego w CONNECTIS_ wspieramy kobiety, aby jako nasze specjalistki rozwijały swoją karierę.

PROGRAM
Powrót do pracy

Ułatwiamy naszym specjalistkom powrót do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie. Nasze wsparcie obejmuje m.in. szkolenia odświeżające już posiadane kwalifikacje oraz stopniowe wdrożenie do pracy zawodowej po okresie przerwy zawodowej.

Współpraca
z Django Girls

Wspieramy Django Girls, organizację promującą naukę programowania wśród dziewcząt i kobiet. Pomagamy w warsztatach organizowanych przez Django Girls udostępniając miejsce do pracy, oferując wsparcie programistów w roli mentorów, a najlepsze uczestniczki zapraszamy do uczestnictwa w kursie C_School.

Współpraca
z Women in Technology

Wspieramy Women in Technology, organizację promującą naukę programowania wśród dziewcząt i kobiet. Pomagamy w warsztatach organizowanych przez Women in Technology udostępniając miejsce do pracy, oferując wsparcie programistów w roli mentorów, a najlepsze uczestniczki zapraszamy do uczestnictwa w kursie C_School.