W Polsce odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze IT, to wg różnych szacunków 10-20%.
Ten odsetek spada im wyższy jest szczebel w hierarchii organizacyjnej.

W Connectis_ realizujemy postulaty gender diversity

Wzrost liczby kobiet w branży IT jest konieczny nie tylko ze względów społecznych i kulturowych, ale również ze względów ekonomicznych. W Connectis 26% wszystkich pracowników to kobiety, a wśród wyższego kierownictwa kobiety stanowią połowę zatrudnionych. Realizujemy postulaty gender diversity. Stereotypowe postrzeganie specjalisty IT jako mężczyzny sprawia, że potencjał wielu utalentowanych kobiet nie zostaje wykorzystany. W Connectis wspieramy kobiety, aby jako nasze ekspertki rozwijały swoją karierę.

Wspieramy

Chcesz z nami pracować?

wyślij nam swoje CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Connectis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej jako "Connectis") w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Connectis. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Connectis (w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV) pracodawcom współpracującym z Connectis  w celu weryfikacji kandydatur. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Connectis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji, a po wyrażeniu zgody w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz w przypadku wyrażenia odrębnych zgód - w celach objętych oświadczeniem na podstawie art. 6 ust 1 lit. a,, a w zakresie ew. wizerunku - art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe związane z uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz w celach objętych odrębnymi oświadczeniami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Connectis, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Connectis na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

najpopularniejsze technologie w jakich pracujemy

benefity

pakiet sportowy
pakiet medyczny
pakiet relokacyjny
obsługa księgowa
sprzęt
spotkania integracyjne
szkolenia
praca zdalna
nowe technologie
darmowa kawa