Dołącz do zespołu specjalistów Connectis_

Nie ma oferty pasującej do Ciebie?

wyślij nam swoje CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Connectis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej jako "Connectis") w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Connectis. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Connectis (w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV) pracodawcom współpracującym z Connectis  w celu weryfikacji kandydatur. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.
Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl (dalej jako "Spółka").
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl. Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza/CV przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną dane osobowe będą przetwarzane w tych celach na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane przez kandydata związane z: - uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym proces się zakończył; - wysyłką ofert handlowych drogą elektroniczną będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Connectis, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Connectis na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu/CV jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

benefity

pakiet sportowy
pakiet medyczny
pakiet relokacyjny
obsługa księgowa
sprzęt
spotkania integracyjne
szkolenia
praca zdalna
nowe technologie
darmowa kawa

Ścieżka rekrutacji

wyślij nam swoje CV
zadzwonimy do Ciebie
rozmowa rekrutacyjna w Connectis_ lub Skype call
spotkanie z managerem projektu, test kompetencyjny
podpisanie umowy

najpopularniejsze technologie w jakich pracujemy: