Nie szukamy bohaterów,
szukamy developerów!

Znajdziemy projekt idealnie dopasowany do Twoich kompetencji i potrzeb, a Ty skupisz się na tym co robisz

#najlepiej

Prześlij nam swoje CVWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Connectis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej jako "Connectis") w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Connectis. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Connectis (w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV) pracodawcom współpracującym z Connectis  w celu weryfikacji kandydatur. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.
Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl (dalej jako "Spółka").
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl. Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza/CV przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną dane osobowe będą przetwarzane w tych celach na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane przez kandydata związane z: - uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym proces się zakończył; - wysyłką ofert handlowych drogą elektroniczną będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Connectis, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Connectis na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu/CV jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
WYSYŁASZ CV
trafiasz do naszej BAZY SPECJALISTÓW IT
DOSTAJESZ ODPOWIEDŹ gdy tylko pojawi się projekt
dopasowany
do Twoich kompetencji
przechodzisz proces rekrutacji I PRACUJESZ W CONNECTIS