Korzyści dla Ciebie

Zmniejszenie obciążenia Twojej kadry menadżerskiej

Obniżenie kosztów wytworzenia/modyfikacji oprogramowania vs. fixed price:
  • brak kosztów związanych z uwzględnieniem ryzyka nieprecyzyjnego zdefiniowania wymagań
  • brak kosztów związanych z koniecznością wewnętrznego finansowania zespołu w długim okresie czasu

Elastyczność w zwiększaniu lub zmniejszaniu mocy Zespołu Roboczego

Pełna i prosta kontrola realizowanych prac:
  • raport monitorujący wykres wypalania
  • kontrola czasu realizacji zadań system Connectis_cloud

Elastyczność w modyfikacji Rejestru Wymagań

Elastyczność w zakresie wymaganych przez Ciebie technologii w jakiej pracuje Zespół Roboczy

Proces współpracy

Prace nad wytworzeniem lub modyfikacją oprogramowania w usłudze Managed Service prowadzone są zgodnie z metodyką SCRUM.

Connectis_ Klient
1. Przekazuje dokumenty: „Wizje produktu” oraz startową wersję „Rejestru Wymagań”
2. Organizujemy dedykowany, kompletny Zespół Roboczy o mocy i umiejętnościach technologicznych uzależnionych od potrzeb projektowych. Zespół Roboczy jest organizacyjnie zarządzany przez naszego lidera. Przedstawiciel pełni rolę Właściciela Produktu
3. Właściciel Produktu wraz z naszym Liderem Zespołu Roboczego przygotowują listę produktów (funkcjonalności) do realizacji w trakcie dwutygodniowego Okresu Roboczego oraz ustalają ich kryteria odbioru
4. Zespół Roboczy realizuje planowane prace
5. Właściciel Produktu odbiera zrealizowane w trakcie Okresu Roboczego prace wg ustalonych wcześniej kryteriów odbioru
6. Strony rozliczają prace zrealizowane w poszczególnych Okresach Roboczych
1.

Klient

Przekazuje dokumenty: „Wizje produktu” oraz startową wersję „Rejestru Wymagań”

2.

Connectis_

Organizujemy dedykowany, kompletny Zespół Roboczy o mocy i umiejętnościach technologicznych uzależnionych od potrzeb projektowych. Zespół Roboczy jest organizacyjnie zarządzany przez naszego lidera. Przedstawiciel pełni rolę Właściciela Produktu

3.

Klient i Connectis_

Właściciel Produktu wraz z naszym Liderem Zespołu Roboczego przygotowują listę produktów (funkcjonalności) do realizacji w trakcie dwutygodniowego Okresu Roboczego oraz ustalają ich kryteria odbioru

4.

Connectis_

Zespół Roboczy realizuje planowane prace

5.

Klient

Właściciel Produktu odbiera zrealizowane w trakcie Okresu Roboczego prace wg ustalonych wcześniej kryteriów odbioru

6.

Klient i Connectis_

Strony rozliczają prace zrealizowane w poszczególnych Okresach Roboczych