Case Studies

Zrealizowane projekty

1
 • Klient:

  Koleje europejskie


 • wyzwanie:

  Wdrożenie systemu zakupu biletów Głównym zadaniem w tym projekcie było stworzenie nowej funkcjonalności w już istniejącym systemie. Oznaczało to uzupełnienie biblioteki API o nowe funkcje w zastanym, niestandardowym środowisku programistycznym. Dodatkowym elementem wyzwania był ograniczony czas założony na uruchomienie funkcjonalności.

 • proces:

  Stworzyliśmy wszechstronny zespół specjalistów o różnorodnych umiejętnościach w zakresie technologii web-owych, baz danych Oracle, i JavaScript..

 • rezultat:

  W założonym czasie dedykowany zespół dostarczył wyspecyfikowane funkcjonalności.

Czas trwania: 12 miesięcy

40 Specjalistów
Budżet: > 5M

Role w projekcie:

 • Analitycy
 • Architekci
 • Programiści
 • Testerzy
 • Project Managerowie
2
 • Klient:

  Karta Dużej Rodziny
  program rządowy


 • wyzwanie:

  Związana ze zmianami prawnymi szybka modyfikacja systemu obsługującego program rządowy Karta Dużej Rodziny.
  W tym projekcie zadaniem było wytworzenie części rozwiązania we współpracy z głównym wykonawcą projektu. W związku z regulacjami prawnymi czas na dostarczenie rozwiązania był bardzo ograniczony.

 • proces:

  Stworzyliśmy kompletny zespół wspierający głównego wykonawcę projektu. Ze względu na ograniczony czas dostarczenia rozwiązania pracowaliśmy w najbardziej skutecznej przy tego typu projektach metodyce SCRUM.

 • rezultat:

  Nie tylko dostarczyliśmy rozwiązanie na czas. Oprócz tego udało nam się nawiązać skuteczną współpracę z głównym wykonawcą o wąskich, dziedzinowych kompetencjach. Współpraca została doceniona i jest kontynuowana.

Czas trwania: 6 miesięcy

15 Specjalistów
Budżet: > 5M

Role w projekcie:

 • Programiści
 • Testerzy
 • Project Managerowie
3
 • Klient:

  Firma usługowa


 • wyzwanie:

  Przedmiotem tego projektu było przekucie w technologię pomysłu Klienta. Podjęliśmy się stworzenia systemu pozwalającego na łatwą agregację informacji niezbędnych do prowadzenia placówki oświatowej.

 • proces:

  Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy przy użyciu metodyki SCRUM. Praca polegała na dostarczaniu przyrostowo kolejnych wydań uruchomionego i przetestowanego produktu. W skład zespołu roboczego weszli analityk, projektanci, programiści oraz testerzy.

 • rezultat:

  Nasz Klient szybko wszedł na rynek z podstawową usługą, którą może elastycznie zarządzać, rozwijać i dostosowywać ją do zmieniających się potrzeb klientów.

Czas trwania: 12 miesięcy

10 Specjalistów
Budżet: > 1M

Role w projekcie:

 • Programiści
 • Testerzy
 • Project Manager